PRAWO RODZINNE:

rozwody i separacje, alimenty i kontakty z dzieckiem, podział majątku małżeńskiego, władza rodzicielska

PRAWO SPADKOWE:

nabycie spadku, dział spadku, zachowek, testamenty, uznanie za niegodnego dziedziczenia, odrzucenie spadku.

 PRAWO CYWILNE:

odszkodowania i zadośćuczynienia, sprawy o zapłatę, ochrona dóbr osobistych, prawo konsumenckie

 PRAWO KARNE:

obrona oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego, wypadki komunikacyjne, prawo wykroczeń

PRAWO PRACY:

odwołania od wypowiedzenia, pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia, mobbing, dyskryminacja, dezubekizacja

 PRAWO GOSPODARCZE I UPADŁOŚCIOWE:

umowy, negocjacje umów, zakładanie spółek, sprawy rejestrowe, windykacja należności, upadłość konsumencka

 PRAWO LOKALOWE:

eksmisje, umowy najmu, sprawy o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, służebności, porady prawne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

obsługa prawna procesu udzielania zamówień, doradztwo  dla zamawiających i  wykonawców, odwołania do KIO

 PRAWO ADMINISTRACYJNE:

reprezentacja przed organami administracyjnymi, przed sądami administracyjnymi oraz NSA