Odszkodowania i zadośćuczynienia, sprawy o zapłatę, ochrona dóbr osobistych.