prawnik BydgoszczWspółpraca z Klientem biznesowym polega na kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W zależności od Państwa potrzeb świadczę pomoc zarówno przy zleconych, indywidualnych sprawach jak i w ramach stałej obsługi prawnej. Stała obsługa prawna rozliczana jest na podstawie ryczałtu lub zadaniowego czasu pracy, często świadczona jest drogą mailową i telefoniczną, a na życzenie przedsiębiorcy również w jego siedzibie. Forma współpracy zawsze zależy od indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań Klienta.
Reprezentuję również interesy Klientów biznesowych przed sądami powszechnymi, polubownymi, arbitrażowymi oraz administracyjnymi, a także Sądem Najwyższym. Zajmuję się również windykacją Państwa należności.
Świadczę pomoc prawną zarówno przy obsłudze dużych projektów, jak i przy codziennej obsłudze mniejszych podmiotów gospodarczych.
Zakres świadczonych usług:

 • Porady prawne, opinie i konsultacje dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego
 • Sporządzanie umów handlowych oraz kontraktów handlowych
 • Mediacje i negocjacje w imieniu Klienta
 • Rejestracja spółek, zmiany w KRS oraz w CEIDG
 • Pomoc w zakresie prawa pracy oraz w sprawach kadrowych
 • Windykacja należności
 • Reprezentacja klienta przed organami administracji publicznej oraz przed sądami
 • Przygotowywanie dokumentacji, opiniowanie dokumentów oraz umów
 • Zamówienia publiczne
 • Ochrona znaków towarowych i dóbr osobistych
 • Dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym