Nabycie spadku, dział spadku, zachowek, testamenty, uznanie za niegodnego dziedziczenia, odrzucenie spadku, w tym przez małoletniego.