Reprezentacja przed organami administracyjnymi, przed sądami administracyjnymi oraz NSA.