odszkodowania i zadośćuczynienia, sprawy o zapłatę, ochrona dóbr osobistych, prawo konsumenckie