Rozwody i separacje, alimenty i kontakty z dzieckiem, podział majątku małżeńskiego, ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.