nabycie spadku, dział spadku, zachowek, testamenty, uznanie za niegodnego dziedziczenia, odrzucenie spadku.