Każdorazowy koszt prowadzenia sprawy przeze mnie ustalany jest indywidualnie. Zależy od stopnia jej skomplikowania, pilności podjęcia czynności, etapu postępowania. Stawiamy na przejrzyste zasady. Chcemy, aby wysokość honorarium odpowiadała charakterowi sprawy, nakładowi naszej pracy, ale również sytuacji osobistej i majątkowej klienta.

Przewiduję elastyczne formy zapłaty wynagrodzenia, dopuszczam możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty, czy też uzależnienie wysokości wynagrodzenia od uzyskania określonego efektu w sprawie (success fee), aczkolwiek ten ostatni element może stanowić jedynie część honorarium.
Przy świadczeniu stałej obsługi prawnej, w szczególności przedsiębiorców, sprawdza się rozliczenie w oparciu o stawkę godzinową lub miesięczny ryczałt.
Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi 150 zł brutto. Jedynie w przypadku wyjątkowo trudnego lub obszernego zagadnienia, a co za tym idzie – zwiększonego nakładu pracy – koszt porady może być wyższy, o czym uprzedzimy na wstępie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczę również pomoc pro bono.

Informuję, iż jestem objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu.